Assisterande arbeidsleiar maskin

Hovudoppgåver og ansvar:

 • Avlaste eller assistere arbeidsleiar og har saman med arbeidsleiar ei viktig rolle i gjennomføringa av dei kontraktane bedrifta har tatt på seg

 • Å leie eigne tilsette og innleigde på ein god måte

 • God og effektiv utnytting av tid og materiell

 • At arbeidet blir av rett kvalitet

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Relevant utdanning

 • Relevant erfaring frå verft eller rederi

 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både skriftlig og muntleg

 • Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig

 • Effektiv og trivast med hektiske arbeidsdagar

 • Positiv og har gode samarbeidsevner

Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100% stilling

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Avdelingsleiar Ole Roger Sætre, tlf. 930 52 593

Søknadsfrist 26. juli 2019
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no