Fagarbeidar maskin

Hovudoppgåver og ansvar:

 • Utføre service og vedlikehald på maskiner og maskininstallasjonar

 • Oppretting av motor, gir og propellanlegg

 • Utskifting, reparasjonar og montering av ulike typar utstyr

 • Monteringsarbeid om bord i nybygg

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Fagbrev industrimekanikar

 • Relevant erfaring/praksis innan maskinarbeid på verft

 • Beherske sveising med elektrodar/MIG/MAG

 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg

 • Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig

 • Effektiv og trivast med hektiske arbeidsdagar

 • Positiv og har gode samarbeidseigenskapar

Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100% stilling

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Avdelingsleiar Ole Roger Sætre, tlf. 93052593

Søknadsfrist fortløpande
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no