Fagarbeidar rør

Hovudoppgåver og ansvar:

 • Utføre prefabrikasjon og installasjon av rør

 • Ombyggingar og reparasjonar

 • Testing og godkjenning av rørsystem

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Fagbrev som industrirørleggar

 • Relevant erfaring frå rørleggingsarbeid

 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg

 • Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig

 • Effektiv og trivast med hektiske arbeidsdagar

 • Positiv og har gode samarbeidseigenskapar

Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100% stilling

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Avdelingsleiar Dag Muren, tlf. 41928588

Søknadsfrist fortløpande
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no