Fagarbeidar utrusting/stål

Hovudoppgåver og ansvar:

 • Utføre forskjellig utrustingsarbeid/stålarbeid

 • Ombyggingar og reparasjonar

 • Utskifting og montering av ulike typar utstyr

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Platearbeidar med fagbrev og sveisesertifikat

 • Relevant erfaring innan utrustingsarbeid

 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg

 • Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig

 • Effektiv og trivast med hektiske arbeidsdagar

 • Positiv og har gode samarbeidseigenskapar

Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100% stilling

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Avdelingsleiar Nikolai Sandanger, tlf. 97524948

Søknadsfrist fortløpande
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no