Oppstarts- og testkoordinator

Stillinga som oppstarts- og testkoordinator inngår i teknisk avdeling og er ein del av eit fleirfagleg prosjektteam. I sluttfasen i prosjektgjennomføringa har oppstarts- og testkoordinator ei avgjerande rolle i kvalitetssikring og testing av alle system.


Hovudoppgåver og ansvar:

 • Utarbeide og samordne testplan

 • Koordinere gjennomføring av testar

 • Sikre god dialog med produksjonsleiinga internt

 • Sikre god dialog eksternt med utstyrsleverandør, klasse/myndigheit og kunde

 • Sikre god dokumentasjon på utførte testar

 • Bidra til å utvikle god systematikk og arbeidsmetoder i gjennomføring av tester ved verftet

 
Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Ingeniør, teknisk fagskule eller maritim utdanning. Relevant arbeidserfaring kan erstatte krav til utdanning.

 • Solid erfaring frå skipsbygging, utstyrsleverandør eller maritim erfaring

 • Gjerne kjennskap til regelverk innan klasse/myndigheit

 • Kommunisere godt på engelsk og norsk, munnleg og skriftleg

 • Trivst i ein hektisk arbeidskvardag

 • Løysingsorientert

 • Skapar tillit og god til å bygge relasjonar

 • Arbeidar systematisk og målretta

 • Stor arbeidskapasitet og sterk driv

 
Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte og pulserande prosjekt

 • Fagleg utviklande oppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige vilkår

 
Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100%-stilling.

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Konstituert teknisk sjef Tor Inge Nordmo, tlf. 91834370
Rådgjevar Kathrine Holstad, tlf. 92030036

Søknadsfrist 1.mars
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no