Oppstartsmaskinist

Hovudoppgåver og ansvar:

 • Utføre oppstart av maskiner og utstyr på nybyggsprosjekt

 • Teste og førevise system for godkjenning

 • Delta på prøveturar

 • Utføre arbeid på maskinavdelinga i periodar som assisterande arbeidsleiar

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Relevant teknisk/ maritim utdanning

 • Relevant erfaring frå verft eller rederi

 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg

 • Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig

 • Effektiv og trivast med hektiske arbeidsdagar

 • Positiv og har gode samarbeidseigenskapar

Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100% stilling

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Avdelingsleiar Ole Roger Sætre, tlf. 93052593

Søknadsfrist 8. april 2019
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no