Prosjektingeniørar stål, maskin, rør, automasjon

Som prosjektingeniør inngår ein i eit fleirfagleg prosjektteam og rapporterer framdrift for sitt fagområde til prosjektleiar. Teknisk sjef er næraste leiar med personalansvar.


Hovudoppgåver og ansvar:

 • Ansvar for å saksbehandle og kvalitetssikre teknisk underlag til nybyggings-prosjekt og større ettermarknadsoppdrag innan sitt fagområde

 • Bidra med teknisk støtte i salgsarbeid, i prosjektgjennomføring og til produksjonsorganisasjonen

 • Vere sparringspartnar internt og eksternt for å finne dei gode løysingane i tekniske spørsmål

 • Bidra til å utvikle framtidsretta arbeidsmetoder og system
   

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Sivilingeniør, ingeniør, teknisk fagskule eller maritim utdanning. Relevant erfaring kan erstatte krav til utdanning.

 • Erfaring frå skipsbygging, designselskap eller anna relevant teknisk arbeid

 • Gjerne kjennskap til regelverk innan klasse/myndigheit

 • Kommunisere godt på engelsk og norsk, munnleg og skriftleg

 • Løysingsorientert

 • Samarbeide godt med andre i team

 • Arbeide systematisk og målretta

 • Stor arbeidskapasitet og sterk driv


Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte og pulserande prosjekt

 • Fagleg utviklande oppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige vilkår

 • Erfarne kandidatar vil kunne bli tilbydd senior prosjektingeniør-stilling med fagleg leiaransvar for sitt fagområde

 
Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100%-stilling.

For meir informasjon om stillingane kan du ta kontakt med:
Konstituert teknisk sjef Tor Inge Nordmo, tlf. 91834370
Rådgjevar Kathrine Holstad, tlf. 92030036

Søknadsfrist 1.mars
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no