Service- og målingsmedarbeidar

Hovudoppgåver og ansvar:

 • Utføre forskjellige serviceoppgåver om bord i reparasjons- og nybyggingsprosjekt

 • Utføre forskjellig målingsarbeid

 • Diverse vedlikehaldsarbeid

 • Stillasbygging

Ønska kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Sertifikat stillasbygging

 • Relevant erfaring innan vedlikehald/service/målingsarbeid

 • Gode språkkunnskapar i norsk og engelsk, både skriftlig og munnleg

 • Sjølvstendig, strukturert og nøyaktig

 • Effektiv og trives med hektiske arbeidsdagar

 • Positiv og har gode samarbeidseigenskapar

Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige arbeidsvilkår

Arbeidsstad er Myklebust Verft i Gursken.
100% stilling

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Avdelingsleiar Vidar Sandnes, tlf. 918 88 286

Søknadsfrist fortløpande
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no