Site Manager skrogbygging utland

Stillinga som Site Manager skrogbygging utland er ei nyoppretta stilling ved verftet og vil innehalde både operativt og fagleg ansvar.


Hovudoppgåver og ansvar:

 • Fagleg ansvar for kontrakt med skrogbyggingsverft i utlandet

 • Ansvar for dialog med skrogverftet som underleverandør

 • Ansvar for oppfylgjing av framdrift og kvalitet på skrogbygging

 • Rapportere kvalitet og framdrift i skrogbygginga til prosjektleiar

 • Sikre god og løpande kontakt med prosjektteamet og produksjonsleiing

 • Sikre god overlevering av all relevant informasjon til produksjonsorganisasjonen når utrustningsperioda ved Myklebust Verft startar opp

 • Bidra til å utvikle metoder for god systematikk og rapportering frå oppfylgjingsarbeidet ved skrogverftet


Ønska kvalifikasjonar og personeleg eigenskapar:

 • Ingeniør, teknisk fagskule eller maritim utdanning. Relevant erfaring kan erstatte mangel på utdanning.

 • Solid erfaring frå skipsbygging og stålarbeid spesielt

 • Gjerne erfaring frå prosjektleiing og økonomisk oppfylgjing/ rapportering

 • Gjerne kjennskap til regelverk innan klasse/myndigheiter

 • Kommuniserer godt på engelsk og norsk, munnleg og skriftleg

 • Løysingsorientert

 • Skaper tillit og god til å bygge relasjonar

 • Arbeidar systematisk og målretta

 • Stor arbeidskapasitet og sterk driv

 
Myklebust Verft tilbyr:

 • Varierte og pulserande prosjekt

 • Fagleg utviklande oppgåver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 • Konkurransedyktige vilkår

 

Hovudarbeidsstad er skrogbyggingsverft i utland, med fast turnus- og avspaseringsordning.
100%-stilling.

For meir informasjon om stillinga kan du ta kontakt med:
Konstituert teknisk sjef Tor Inge Nordmo, tlf. 91834370
Rådgjevar Kathrine Holstad, tlf. 92030036

Søknadsfrist 1.mars
Send søknad og CV til myklebust.HR@myklebustverft.no