2018_05_31-MAVIC-PRO-Haried-Gursken-Ulsteinvik-DJI_0357_web.jpg
 
_D4S1314.jpg
 

Kapasitet

Etter over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innan nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy. Vi tilbyr fasilitetar for dokking opp til 15.000 tonn - til dømes subsea konstruksjonsfartøy, ankerhandterarar, seismikkfartøy, brønnbåtar og fiskefartøy. Det at våre tilsette både utfører serviceoppdrag og samstundes byggjer nye fartøy gjev oss ei unik kompetanse som kjem kundane våre tilgode.

Referansar finn du her.

 
 
myklebust_ishav_web.jpg
 

Klynga

Verftet ligg lett tilgjengeleg for alle typar fartøy, heilt ute ved Sunnmørskysten like nord for Stadt. Her ligg vi midt i den maritime klynga på Møre, med korte avstandar til store og viktige utstyrsleverandørar og underleverandørar. 

 
_D805716.jpg
 
 
 
_OTH8420.jpg
 

At vi er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert aukar kunden si tilfredsheit og viser vårt engasjement i HMS (Helse, Miljø og Sikkerheit). Verftet er også godkjent ISPS-anlegg.