Skipsbygging

myklebust_arbeid.jpg

Ombygging

myklebust_dokk.jpg

Dokking og reparasjon