Prosjektleiar

På Myklebust Verft har vi framtidstru og rustar oss no for ei spennande satsing. For å styrke vårt prosjektleiar-team har vi no ledig stilling som prosjektleiar. Prosjektleiar har totalansvar for eit tildelt prosjekt - både kvalitet, leveransetidspunkt og kommersielt. Prosjektleiar får tildelt eit fleirfagleg prosjektteam som saman skal skape eit godt resultat for kunden og for verftet. Stillinga inneheld ikkje personalansvar. Teknisk sjef er næraste leiar.

SØKNADSFRIST 01.03.19

Les meir >

Read More
Prosjektingeniørar stål, maskin, rør, automasjon

På Myklebust Verft har vi framtidstru og rustar oss no for ei spennande satsing. For å styrke vår tekniske funksjon og sikre kvalitet på alt teknisk arbeid i prosjekta, er det no ledige prosjektingeniør-stillingar innan fleire fagområde. Som prosjektingeniør inngår ein i eit fleirfagleg prosjektteam og rapporterer framdrift for sitt fagområde til prosjektleiar. Teknisk sjef er næraste leiar med personalansvar.

SØKNADSFRIST 01.03.19

Les meir >

Read More
Oppstarts- og testkoordinator

På Myklebust Verft har vi framtidstru og rustar oss no for ei spennande satsing. Eit viktig steg i strategien vår er å bygge opp ein fagleg sterk teknisk funksjon. Stillinga som oppstarts- og testkoordinator inngår i teknisk avdeling og er ein del av eit fleirfagleg prosjektteam. I sluttfasen i prosjektgjennomføringa har oppstarts- og testkoordinator ei avgjerande rolle i kvalitetssikring og testing av alle system.

SØKNADSFRIST 01.03.19

Les meir >

Read More
Bli ein skipsbyggar!

På Myklebust Verft har vi framtidstru og rustar oss no for ei spennande satsing. Vi har i dag 3 lærlingar og 2 TAF. Hos oss får du solid innføring i alle deler av eit moderne, høgteknologisk skipsbyggingsmiljø, og dermed det beste grunnlaget for å ta fagbrev. Myklebust Verft satsar på framtida og ungdommen og ynskjer frå hausten av å auke antal lærlingar.

SØKNADSFRIST 01.03.19

Les meir >

Read More