Myklebust Verft på eigne bein

Etter 17 år i Klevenkonsernet står Myklebust igjen på eigne bein. Vi tek med oss brei og solid erfaring frå bygging, ombygging og vedlikehald av ei rekkje fartøy i denne perioden. For gamle og nye kundar skal vi i lag med våre samarbeidspartnarar vere eit godt og trygt verft å kome til.

 
 
hav_bolge.jpg

Presseinformasjon

Her finn du pressemeldingar på større hendingar ved verftet.
Kontakt oss om du har spørsmål knytt til sakene.