Lagatun

Car Ferry / MM 101 FE EL

 
Lagatun


KAPASITET

130 pbe
399 passasjerar
10 vogntog med last
2 einingar farlig last, ein i kvar ende

FRAMDRIFT

Plug-in hybrid, med dieselgeneratorar og batterisystem for mottak av strøm frå land.

Uavhengige maskinrom og framdriftsanlegg i kvar ende av ferjene. Desse er sett opp med:

  • Totalt 3 x moderne, effektivt, lavutslepps dieselaggregat. Effekt ca. 500 kW.

  • 360 graders roterbar thruster med trekkende propell og vribare propellblad.

  • Elektromotor for drift av thruster. Effekt på 1200 kW.

  • Batterisystem med tilhøyrande kraftelektronikk.

KVALITETAR

Sprutvisir frå fallem og opp til ei høgde på meir enn 3 meter over bildekk (begge baugar), samt høge, tette skansekledningar for å verne mot sjøsprøyt frå sida.

Dedikert sone for gåande og rørslehemma med ei breidde på min. 1,2 m utan hindringar, frå baug til baug.

Salong på dekk 4 med 360° utsikt. 390 sitteplassar (krav om min. 160 sitteplassar)

6 eigne sitteplassar for rullestolbrukarar, alle har tilgang på bord og enkel tilkomst til toalett og evakueringsveg.

9 toalett i salong, derav eitt fullverdig handikap-toalett. I tillegg 3 toalett på bildekk.

Eige leikerom for barn.

Soldekk med sitteplassar i begge endar av passasjersalong. God tilkomst for rullestolbrukarar og fri frå heis til utvendige dekksareal.

Kvart soldekk har sitteplass til 60 personar, som gir totalt 120 utvendige sitteplassar.

Eige rom for hundar på bildekk.

Eigen plass til oppstilling av syklar/motorsyklar på bildekk.

 
 
Therese Myrene Aurvåg2018