Rørleggarar klare for plast

Rørleggarane Alfred Helde Ulvestad, Martin Hauge Leikanger og Ole Christian Kleppe har gjennomført kurs i plastsveising.

Rørleggarane Alfred Helde Ulvestad, Martin Hauge Leikanger og Ole Christian Kleppe har gjennomført kurs i plastsveising.

 

I samband med bygging av spesielt fiskebåtar og brønnbåtar, der det i stor grad vert brukt plastrør, har vi no kursa 3 tilsette slik at vi kan sveise plastrør med eigne sertifiserte rørleggarar..

Ved å kunne utføre sveising av plastrør med våre eigne tilsette vil vi auke kompetansen på produksjon av rørsystem i plast. Dette er ei satsing vi trur vil verte godt mottekne av våre kundar.