Brennestart på Sølvtrans-prosjektet i Tyrkia

Verftssjef Mustafa Talha Pepe frå Hat-San, prosjekleiar Tor Inge Nordmo frå Myklebust og skrogmeklar Ecevit Kaya frå MIL Shipping under markeringa.

Verftssjef Mustafa Talha Pepe frå Hat-San, prosjekleiar Tor Inge Nordmo frå Myklebust og skrogmeklar Ecevit Kaya frå MIL Shipping under markeringa.

Ein ny milepæl blei nådd 05. september då brennestarten på skroget til bygg 75 for Sølvtrans blei markert. Dette er også første skroget Myklebust byggjer i Tyrkia.

2019-09-06 07.38.25.jpg

Første flammen for eit nytt fartøy..

Etter planen skal Hat-San levere skroget sommaren 2020. Etter tre vekers slepetid til Gursken startar utrustningsarbeidet for fullt og ferdig fartøy skal vere klart for levering innan 15. mars 2021. Vi ønskjer Hat-San lykke til med gjennomføringa av første skrogoppdraget for oss og ser fram til eit god samarbeid i tida som kjem. Myklebust har tilsett to nye medarbeidarar som skal følgje skrogbygginga i Tyrkia det neste året..

DagleglivInge-Jonny Hide2019